[POLISH] s ł o w o

Słowa karmią duszę
tylko wtedy,
gdy za nimi stoi
metafizyczna równowaga…